Soep & een babbeltje aan de deur


De aanhoudende gezondheidscrisis en de tweede lockdown die recent werd afgekondigd, zorgen ervoor dat het steeds moeilijker wordt om met elkaar in contact te blijven.

Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar 2020 organiseerden we een wekelijkse soepbedeling aan huis bij de meest kwetsbare inwoners van Turnhout. Dit gaf ons de kans om in contact te blijven met onze bezoekers, nieuwe mensen in armoede op te sporen en in te spelen op bestaande en nieuwe problemen.

Naar aanleiding van deze tweede lockdown starten we vanaf dinsdag 17 november dit aanbod opnieuw op. Wekelijks bedienen we kwetsbare gezinnen en alleenstaanden met gratis soep en brood aan huis.

Enkel mensen die worden toegeleid via onze eigen werking of via partnerorganisaties worden opgenomen in onze soeptoer. Zo bewaken we dat we ons richten tot de meest kwetsbare inwoners van Turnhout. We werken hiervoor - net zoals in het voorjaar – samen met andere lokale welzijnsspelers zoals het CAW, Samenlevingsopbouw, SVK, Huurdersbond, Samen Plannen, Basiseducatie, Villa Mescolanza, Het Gevolg, …

Wil je meer weten over dit initiatief? Neem dan contact op met

T'ANtWOORD vzw - Otterstraat 114 - 2300 Turnhout - Tel. 014/43 65 16 - GSM 0468 000 272 - E-mail: