Mobiel Vaccinatieteam

Gratis vaccinaties

Op woensdag 8 mei kan je in de namiddag je gratis laten vaccineren in T'ANtWOORD. Iedereen is welkom en je moet je niet inschrijven op voorhand. 
De meest gesteld vragen worden hieronder beantwoord.

Wat is het Mobiel Vaccinatie Team?
Het Mobiel Vaccinatie Team is een team, zoals de naam al verraad, dat gratis vaccinaties aanbiedt aan bevolkingsgroepen die niet of nauwelijks over een preventief medisch vangnet beschikken.

Wat doen we?
Vaccineren, uiteraard.
Daarnaast is het ook onze taak om organisaties te contacteren, te sensibiliseren en te informeren rond vaccinaties.

Waarom doen we dat?
Na een mazelen-outbreak in 2008 bleek dat er in Vlaanderen nog heel wat bevolkingsgroepen leven die onder-gevaccineerd zijn. Om deze bevolkingsgroepen te bereiken werd door de Vlaamse Overheid het Mobiel Vaccinatie Team op 1 april 2015 in het leven geroepen. Het team bestaat uit een arts, verpleegkundigen en een administratief bediende.

Waar doen we dat?
Het Mobiel Vaccinatie Team is werkzaam over gans Vlaanderen.
Wij komen "aan huis" bij organisaties die ondersteuning bieden aan de eerder genoemde bevolkingsgroepen. We hebben reeds samenwerkingen opgebouwd met verschillende opvangcentra van het Rode Kruis, Lokale Opvang Initiatieven, voedselbedelingen,...

Wie vaccineren wij?
Onze focus ligt op kinderen maar ook volwassenen krijgen van ons de nodige vaccinaties aangeboden.

Alle kinderen?
Wij vaccineren kinderen die niet opgevolgd worden door Kind en Gezin of (nog niet) door het CLB.
De leeftijd speelt hierbij geen rol: alle kinderen vanaf de leeftijd van 8 weken tot 18 jaar kunnen bij ons terecht.

En daarna?
Uiteraard zijn ook jong-adolescenten en volwassenen welkom om hun vaccinatie status te laten nakijken. Ook zij kunnen dan de nodige vaccinaties krijgen.

• Iedereen die gevaccineerd werd ontvangt van ons een kaart waarop staat welk(e) vaccin(s) werd(en) toegediend.
• Alle gevaccineerde personen worden door ons geregistreerd in Vaccinnet (= de centrale databank van de Vlaamse overheid) en onze eigen databank.

Zijn er kosten verbonden aan zo'n vaccinatiemoment?
Neen! Onze werking is volledig gratis.

T'ANtWOORD vzw - Otterstraat 114 - 2300 Turnhout - Tel. 014/43 65 16 - E-mail: