Interview Marthe

Marthe gaat op pensioen 1 juni.

INTERVIEW MET MARTHE

Marthe, die moeten we niet voorstellen. Dat is de persoon die hier jaren vertoefd met haar lieve glimlach, een luisterend oor en veel geduld. Een sympathieke vrouw en daarom toch nog even een kennismaking voor de nieuwkomers.
Marthe is onze volgende interessante persoonlijkheid om eens in het daglicht te plaatsen. Zij studeerde af als orthopedagoge-opvoedster A1 in Antwerpen in 1976 en werkte vervolgens als opvoedster. Zij stopte met werken naar aanleiding van haar eerste zwangerschap en is verder thuisgebleven om voor haar kroost te zorgen. Terug aan de slag ging zij voor KV cursussen, dit was de voorloper van basiseducatie in 1984-'85. Daarna ging zij nog werken voor Alfabetisering Vlaanderen. Leren lezen en schrijven mee oprichten en trekker voor basiseducatie. Vervolgens verleende zij haar medewerking aan "binnen zonder bellen" jaren 1990 tot 2012 om dan te eindigen in t' Antwoord. Zij verzette echt pionierswerk. Samenlevingsopbouw en 't Antwoord werkte goed samen totdat de twee organisaties hun eigen weg gingen.Deze overstap is zeer vlot verlopen.
Marthe zal volledig op pensioen gaan op 1 juni aanstaande. En nu al weet ze dat zij zich niet zal vervelen. Wij zullen haar echt missen want Marthe was voor velen onder ons onmisbaar en een luisterend oor. Onze steun en toeverlaat verlaat ons om op het thuisfront en op andere gebieden iets te betekenen. Bedankt Marthe voor je goede zorgen en geniet van je pensioen.Ondanks haar vertrek blijft ze verbonden met "t Antwoord door haar aanwezigheid in de Raad van Bestuur. Een kwestie van op de hoogte te blijven.
Wat de renovatie van 't Antwoord betreft, dat was een hele klus en heeft een goeie 2 jaar geduurd. Marthe heeft dit ervaren als een stresserende periode. Het was niet zo vlug gegaan zoals als ze wilde. Het probleem deed zich voor met de afwerking van de ramen waardoor de werkzaamheden een half jaar hebben stilgelegen .
Wel was het zo dat zij volledige inspraak had. Eerst en vooral zoeken naar middelen, voorbouw afbreken, opbouw steen per steen wikken en wegen samen met de vrijwilligers.
Wel ervaarde Marthe veel sollidariteit, financïele steun, materiêle steun, veel zeggenschap, meningsuiting en samenhorigheid.
Marthe : "Met deze renovatie hopen we dat de drempel wat verlaagd wordt. 't Antwoord in een nieuw jasje geeft een grotere toeloop.
In ieder geval is al iedereen echt tevreden met het resultaat.
Vera en Monique wensen je nog heel veel harmonie, geluk en gezonde jaren tijdens uw pensioen. Wij hopen u regelmatig eens terug te zien in 't Antwoord.
Dan rest ons u van harte te bedanken voor dit interview.

T'ANtWOORD vzw - Otterstraat 114 - 2300 Turnhout - Tel. 014/43 65 16 - E-mail: