Informatie over het Welzijnsonthaal en OCMW Turnhout

Ook het Welzijnsonthaal en OCMW Turnhout nemen de nodige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

De Welzijnscampus (in de Stationstraat 80) niet toegankelijk voor het publiek. De dienstverlening van zowel het Welzijnsonthaal als het OCMW blijven wel bereikbaar per telefoon of per mail.

Voor het Welzijnsonthaal bel je 014 47 11 00, of mail
Voor het OCMW bel je 014 47 47 47, of mail

Wat als je geen telefoon hebt?

Een medewerker van OCMW en of CAW kan je (en met de nodige fysieke afstand van minimaal 1.5m) kort te woord staan aan de Welzijnscampus om je vraag te noteren. We verkiezen echter wel telefonisch contact of contact via mail.

Kan ik met al mijn vragen nog terecht bij het Welzijnsonthaal en/of het OCMW

Je kan met al je vragen nog terecht bij zowel het Welzijnsonthaal (014 47 11 00) en/of het OCMW (014 47 47 47). Samen met jou bekijken we wel hoe dringend je vraag is en welke vragen eventueel kunnen wachten.

Welke vragen beschouwt het welzijnsonthaal / OCMW als meest dringend?

Je kan elke vraag nog stellen aan zowel het Welzijnsonthaal als het OCMW, maar de volgende vragen behandelen we wel met prioriteit

 • Een vraag naar opvang als je dakloos bent
 • Een vraag naar een huurwaarborg bij het huren van een woning
 • Een vraag naar financiële ondersteuning voor een begrafenis
 • Een aanvraag van leefloon
 • Een vraag naar een dringend cliëntoverleg
 • Een vraag om een buskaartje in functie van een dringende verplaatsing
 • Een vraag naar dringende financiële ondersteuning voor eten
 • Een vraag naar dringende financiële ondersteuning voor gas, water en/of elektriciteit
 • Een vraag naar financiële ondersteuning voor dringende medische / farmaceutische zorgen
 • Andere crisisvragen (inschatting van de maatschappelijk assistent)

Als ik al een leefloon toegekend heb gekregen, ben ik dan zeker van de uitbetaling ervan in de volgende weken

Ja, de uitbetaling van het al toegekende leefloon blijft in de volgende weken gewoon doorlopen.

Hoe houd ik contact met mijn maatschappelijk assistent

Je kan je maatschappelijk assistent in de voormiddag nog steeds telefonisch bereiken. Je maatschappelijk assistent zal je, als hij/zij niets van je hoort, minimaal 1 keer per week zelf opbellen.

Ik volg een groepstraject bij het OCMW (zwangerschapstraject, rookstop…), gaat dit nog door?

Alle groepstrajecten worden voorlopig geschorst. Je maatschappelijk assistent / contactpersoon brengt je op de hoogte als dit terug opstart.

Als ik een dringende steun krijg van het OCMW, hoe krijg ik die dan?

Wij geven er de voorkeur aan om alle financiële hulp zo veel mogelijk via een overschrijving op je bankrekening te zetten. Als dat niet kan, zorgen we ervoor dat je een prepaid kaartje krijgt (waarmee je het geld bij Belfius kan gaan ophalen). Dit kaartje kan je dan ophalen op de Welzijnscampus (Stationstraat 80). Je maatschappelijk assistent zal met jou hierover afspraken maken per telefoon.

Hoe breng ik post binnen voor het Welzijnsonthaal / OCMW?

Je kan de stukken die je wil binnenbrengen in de brievenbus van de welzijnscampus (Stationstraat 80) of Campus Blairon deponeren. De brievenbussen worden dagelijks leeggemaakt.

Als ik een vraag stel aan het OCMW, binnen hoeveel dagen krijg ik dan een beslissing?

Het OCMW heeft de wettelijke opdracht om elke vraag binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden. Deze termijn blijft ook in de komende periode gerespecteerd. Je krijgt dus binnen de 30 dagen een antwoord op je vraag.

Zal het bijzonder comité sociale dienst blijven doorgaan?

De comités sociale dienst zullen elke week doorgaan.

Kan ik mijn hoorrecht uitoefenen op een bijzonder comité sociale dienst?

Omwille van het besmettingsgevaar kunnen we in de komende periode niet toelaten dat cliënten hun hoorrecht persoonlijk komen uitoefenen in een bijzonder comité sociale dienst. Je kan wel je verhaal op papier binnen brengen. Je maatschappelijk werker kan je hierbij helpen.

Ik werk vandaag in een artikel 60 tewerkstelling. Blijft mijn werk doorlopen?

Als OCMW volgen we de richtlijnen die op de werkvloer waar je werkt van toepassing zijn. Wordt daar het werk gestopt, dan word jij ook verwacht thuis te blijven.

Ik werk vandaag als artikel-60 medewerker, maar wil thuis blijven omwille van de opvang van mijn kinderen. Kan dit?

Als je thuis wil blijven omwille van kinderopvang zal het OCMW maximaal je vakantie inplannen voor deze dagen.

Ik zit in budgethulpverlening bij het OCMW. Worden mijn facturen nog steeds betaald?

Als je in budgethulpverlening zit, blijft de dienstverlening lopen zoals voorheen. Je maatschappelijk assistent zal jouw facturen op tijd betalen, als je ze op tijd binnen brengt.

Ik ben vrijwilliger bij de mindermobielencentrale van het OCMW. Mag ik nog ritten doen?

Als je boven de 60 jaar oud bent, zullen wij je vragen tijdelijk niet meer te rijden voor de mindermobielencentrale.

Ben je onder de 60 jaar oud, laten we de beslissing aan jou.

Ik heb een afspraak met de minder mobiele centrale om me naar het ziekenhuis te brengen. Zal dit nog doorgaan?

Noodzakelijke ritten trachten we te organiseren. Gelieve hiervoor telefonisch contact op te nemen met de minder mobiele centrale.

014/47.47.47.

(Ik kan niet naar de winkel en) ik heb geen eten meer.

Neem zo snel als mogelijk contact op met het Welzijnsonthaal.

Ik heb geen gas/water meer.

Neem zo snel als mogelijk contact op met het Welzijnsonthaal.

Ik dreig uit mijn huis gezet te worden.

Neem zo snel als mogelijk contact op met het Welzijnsonthaal.

Ik heb nood aan een gesprek.

Als niet-gekende cliënt kan je:

 • contact opnemen met het Welzijnsonthaal
 • contact opnemen met tele-onthaal 106

Als gekende cliënt kan je:

 • contact opnemen met het OCMW en vragen naar je maatschappelijk assistent(e)
 • contact opnemen met tele-onthaal 106

Heb je bijkomende vragen of hulp nodig? Neem dan contact op met T'ANtWOORD op het nummer 0468 00 02 72 of mail naar

T'ANtWOORD vzw - Otterstraat 114 - 2300 Turnhout - Tel. 014/43 65 16 - GSM 0468 000 272 - E-mail: