Informatie over de voedselbedeling

Stad Turnhout neemt de nodige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus en past haar werking in het kader van de voedselbedeling tijdelijk aan.
Deze regeling blijft minimaal van toepassing tot en met de noodvoedselhulp van 9 april.

Worden er nog steeds voedselbedelingen georganiseerd?

Ja!
De voedselbedeling gaat nog steeds door op donderdagen, van 14.00 tot 17.00 uur, in
T'ANtWOORD.

Wie verwijst mij door naar de voedselbedeling?

De procedure van doorverwijzing verandert niet: je kan ENKEL noodvoedselhulp verkrijgen als je hiervoor een doorverwijzing hebt van een organisatie die bevoegd is om doorverwijzingen te doen. Het gaat om organisaties zoals CAW De Kempen, OCMW Turnhout, Welzijnsonthaal, de Mutualiteiten, T'ANtWOORD.
Zij zullen ook de nodige informatie doorgeven aan jou, in verband met de nieuwe afspraken.

Kan ik met mijn vraag voor noodvoedselhulp nog terecht bij het Welzijnsonthaal en/of het OCMW?

Tot en met 3 april is de Welzijnscampus (in de Stationstraat 80) niet toegankelijk voor het publiek. De dienstverlening van zowel het Welzijnsonthaal als het OCMW blijven wel bereikbaar per telefoon of per mail.
Voor het Welzijnsonthaal bel je 014 47 11 00, of mail
Voor het OCMW bel je 014 47 47 47, of mail

Kan ik mijn gezin meenemen als ik naar de voedselbedeling kom?

Neen!
Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om alleen naar de voedselbedeling te komen om uw goederen op te halen. Er zal maar 1 volwassen persoon per gezin toegelaten worden in
T'ANtWOORD.

Wat zijn de afspraken als ik moet wachten tot ik aan de beurt ben?

Je kan plaatsnemen in de ontmoetingsruimte van T'ANtWOORD. We vragen wel om goed uit elkaar te gaan zitten in de ontmoetingsruimte. Je moet ook minimaal 1,5 meter afstand houden van andere personen.

Hoeveel personen zijn er toegelaten in “De Winkel”?

Er zal maar 1 persoon per keer toegelaten worden in “De Winkel”, waar je jouw producten kan kiezen. We vragen om na het ophalen van jouw producten direct terug naar huis te gaan en NIET terug plaats te nemen in T'ANtWOORD.

Wat als ik ziek ben maar wel een voedselpakket nodig heb?

Als je ziek bent, neem dan contact op met de organisatie die jou doorverwijst. Zij kunnen samen met de verantwoordelijken van de voedselbedeling bekijken of er een ander moment mogelijk is om het voedselpakket te bezorgen/op te halen.

Heb je bijkomende vragen of hulp nodig? Neem dan contact op met T'ANtWOORD op het nummer 0468 00 02 72 of mail naar

T'ANtWOORD vzw - Otterstraat 114 - 2300 Turnhout - Tel. 014/43 65 16 - GSM 0468 000 272 - E-mail: