Steun de uitbouw van ons mobiel buurtrestaurant!

Een warm 'hert' voor de kwetsbare Turnhoutenaar

In tijden van nood leer je je vrienden kennen. Welnu, de kwetsbare Turnhoutenaars hebben veel vrienden, zo bleek de afgelopen weken. Die samenhorigheid was nodig, want Covid-19 eist ook een grote sociale tol. Terwijl de sociale restaurants moeten sluiten en de voedselbedeling onder druk staat, komen mensen in armoede in een groter isolement terecht terwijl hun kosten verstikkend hoog blijven.

Daarom heeft T’ANtWOORD tijdens de coronacrisis haar dienstverlening bijgestuurd om bezoekers en andere kwetsbare mensen vanop afstand te helpen. Daarnaast is het (nu gesloten) buurtrestaurant ‘tHERT gestart met een soepbedeling.

Tweemaal per week bedienen we mensen in nood aan huis met soep, brood en beleg. Dankzij de financiële steun van de Koning Boudewijnstichting en de giften van enkele lokale handelaars kunnen we deze dienst nu gratis aanbieden. Met onze vrijwilligers en andere Turnhoutse welzijnsorganisaties bereiken we zo een 270-tal personen. Dit aantal neemt elke week toe.

Die soep geeft warmte, maar ook de kans om mensen aandacht te geven en hun noden in te schatten. Het is een waardevolle en gewaardeerde formule die we ook na corona willen verderzetten, als aanvulling op de ontmoetingsruimte van T’ANtWOORD en buurtrestaurant ‘tHERT.

Mogen we daarvoor beroep doen op uw steun? Zodat we ons mobiel buurtrestaurant voor de meest kwetsbare Turnhoutenaars draaiende kunnen houden in het onzekere post-corona tijdperk. Logistieke support kunnen we altijd gebruiken. Financiële ondersteuning kan op rekeningnummer BE91 0682 4018 6676 op naam van T’ANtWOORD vzw. Een gift mét fiscaal attest kan op rekeningnummer BE86 8939 4407 0450 op naam van Netwerk tegen Armoede met als projectnr. 218.

Covid-19 toonde ons dat een warm hart de fysieke afstand overwint. Wij willen die solidariteit en samenhorigheid niet verloren laten gaan. Doet u mee?

Jos Geysels, voorzitter

Chris Dielis, coördinator

T'ANtWOORD vzw - Otterstraat 114 - 2300 Turnhout - Tel. 014/43 65 16 - GSM 0468 000 272 - E-mail: