17 oktober: Werelddag van verzet tegen armoede en sociale uitsluiting

Gelijke onderwijskansen

Bedankt!

Ontsnappen uit armoede is een zaak van iedereen. En dat zagen we, want we kwamen 17 oktober met vele op straat om te laten zien dat we een wereld zonder armoede willen! Bedankt aan alle deelnemers!

Thema onderwijs

Dit jaar stond de fakkeltocht van 17 oktober in het teken van onderwijs en gelijke onderwijskansen voor iedereen.
Ouders en jongeren in armoede namen het woord en deelden hun onderwijservaringen. Dit als startschot om nadien met bezoekers en vrijwilligers van T'ANtWOORD een jaar lang rond het thema onderwijs te werken waarbij we drempels in kaart brengen, pijnpunten bespreekbaar maken, gerichte aanbevelingen doen,...

Teken de petitie

Een maximumfactuur in het basisonderwijs bestaat al langer, maar in het secundair onderwijs kunnen de kosten sterk uit elkaar lopen en zijn de kosten bovendien school- en zelfs studierichting afhankelijk. De schooltoelagen kunnen deze kosten allesbehalve dekken.
Een maximumfactuur in het secundair onderwijs is dan ook aangewezen! Op deze manier worden scholen gedwongen hun kostenbeleid onder de loep te nemen. Bovendien is dit een maatregel die alle ouders ten goede komt, en die hen duidelijkheid biedt over de totale kost van een schooljaar. Teken de petitie hier

Maak je sterk tegen armoede op school

Het netwerk tegen armoede heeft een leidraad gemaakt voor scholen om armoede op school aan te pakken. Hoe kom je als school tot een goed schoolkostenbeleid? Hoe geef je jongeren de kans om te studeren wat ze willen studeren ook al is dit een duurdere opleiding? Hoe werk je aan ouderenbetrokkenheid? Er zijn verschillende manieren, tips, methodes, stappen en die vindt u in deze brochure.

T'ANtWOORD vzw - Otterstraat 114 - 2300 Turnhout - Tel. 014/43 65 16 - E-mail: