17 oktober: Werelddag van verzet tegen armoede en sociale uitsluiting

Fakkeltocht

Programma

Ontsnappen uit armoede is een zaak van iedereen. Kom daarom naar onze fakkeltocht en laat zien dat jij ook een buurt, een stad, een land, een wereld zonder armoede wil. Dit jaar besteden we aandacht aan gelijke onderwijskansen voor iedereen.

19 uur: Start fakkeltocht bij vzw T'ANtWOORD, Otterstraat 114, 2300 Turnhout
20 uur: Welkom door Chris Dielis, coördinator vzw T'ANtWOORD
            Voorstellen door Jos Geysels, voorzitter vzw T'ANtWOORD
            Getuigenissen en aanbevelingen door mensen in armoede

Iedereen die mee opstapt kan nadien genieten van een drankje met verrassingsact in Cultuurhuis De Warande.

Thema onderwijs

Dit jaar staat de fakkeltocht in het teken van onderwijs en gelijke onderwijskansen voor iedereen.
De fakkeltocht, waar er bij aankomst mensen in armoede het woord nemen en hun onderwijservaringen meedelen, is een aftrap. Nadien werken we met bezoekers en vrijwilligers van T'ANtWOORD een jaar lang rond het thema onderwijs waarbij we drempels  in kaart brengen, pijnpunten bespreekbaar maken, gerichte aanbevelingen doen,...

Teken de petitie

Een maximumfactuur in het basisonderwijs bestaat al langer, maar in het secundair onderwijs kunnen de kosten sterk uit elkaar lopen en zijn de kosten bovendien school- en zelfs studierichting afhankelijk. De schooltoelagen kunnen deze kosten allesbehalve dekken.
Een maximumfactuur in het secundair onderwijs is dan ook aangewezen! Op deze manier worden scholen gedwongen hun kostenbeleid onder de loep te nemen. Bovendien is dit een maatregel die alle ouders ten goede komt, en die hen duidelijkheid biedt over de totale kost van een schooljaar. Teken de petitie hier

Maak je sterk tegen armoede op school

Het netwerk tegen armoede heeft een leidraad gemaakt voor scholen om armoede op school aan te pakken. Hoe kom je als school tot een goed schoolkostenbeleid? Hoe geef je jongeren de kans om te studeren wat ze willen studeren ook al is dit een duurdere opleiding? Hoe werk je aan ouderenbetrokkenheid? Er zijn verschillende manieren, tips, methodes, stappen en die vindt u in deze brochure.

T'ANtWOORD vzw - Otterstraat 114 - 2300 Turnhout - Tel. 014/43 65 16 - E-mail: