Beleidsopties van 2018 tot 2022

Wie we willen bereiken

T'ANtWOORD is er voor iedereen die sociaal uitgesloten is. Dit kan omwille van verschillende redenen zoals een te beperkt inkomen, ziekte, vereenzaming. Mensen in armoede ervaren meestal een gemis aan sociale grondrechten als het gaat over hun gezondheid, relaties, het inkomen, de woonsituatie, werk, vrije tijd, onderwijs en de toegang tot de maatschappelijke dienstverlening. Het ene probleem brengt vaak het andere mee. Het gaat dus over meer dan een beperkt inkomen. Soms weten mensen niet waar ze terecht kunnen, missen ze informatie, durven ze geen hulp zoeken of missen ze de nodige sociale contacten om er te geraken.
De laatste studies tonen aan dat op dit moment in België 13 op de 100 inwoners arm is. Voor de Stad Turnhout gaat dit over meer dan 5200 mensen. 1 op de 4 Turnhoutse kinderen wordt geboren in een (kans)arm gezin. T'ANtWOORD bereikt nu zeer regelmatig 160 mensen op verschillende activiteiten. Indirect een hele boel meer. Diverse diensten gebruiken onze lokalen. Zij bereiken ook mensen in armoede en sociale uitsluiting: zoals de Voedselbedeling, Studio K, het Peuterspeelpunt, het Rode Kruis enzovoort.
We willen jaarlijks 30 nieuwe mensen vinden voor wie T'ANtWOORD iets kan betekenen. Bewust richten we ons niet tot specifieke doelgroepen als: alleenstaande moeders, mensen zonder papieren, jongeren in armoede.... Iedereen is welkom.

T'ANtWOORD is pluralistisch: we laten ons niet leiden door een politieke kleur, geloofsovertuiging of godsdienst. Alle meningen en overtuigingen zijn gelijkwaardig.

T'ANtWOORD vzw - Otterstraat 114 - 2300 Turnhout - Tel. 014/43 65 16 - E-mail: