Drie doelstellingen

T' ANtWOORD wil een tweede thuis zijn voor bezoekers.

T'ANtWOORD is een basisvoorziening. Bezoekers bouwen er sociale contacten op. Ze zijn niet meer alleen, ze kunnen hun zorgen even vergeten. Er is aandacht voor de kwetsuren van mensen in armoede. Bezoekers moeten er het gevoel krijgen dat ze 'er mogen zijn'. We organiseren ontmoetingsmomenten met een lage drempel. T'ANtWOORD biedt ook een grote variatie van activiteiten aan: sport en spel maar ook vorming en praatgroepen. Bezoekers krijgen er ook ondersteuning en hulp door samen te zoeken naar de meest geschikte hulpverlening.

In T' ANtWOORD krijgen mensen kansen om te leren, te werken aan zichzelf en aan de groep.

T'ANtWOORD is een vrijwilligersorganisatie waarin iedereen een taak op maat kan opnemen. Daarin gaan we ervan uit dat het mensen zijn die uit hun isolement willen geraken. Mensen die de kracht en de moed vinden om te werken aan een verbetering van de eigen leefsituatie. Bezoekers worden voortdurend uitgenodigd om op eigen tempo mee na te denken en mee te doen. Iedereen krijgt de kans om te proberen, te vallen en op te staan. In alle vrijheid maar met de nodige ondersteuning om zo opnieuw een gezond gevoel van eigenwaarde op te bouwen. Vrijwilligers worden ook gestimuleerd om een stap verder te zetten, dingen buiten T'ANtWOORD te proberen, door te groeien.

T'ANtWOORD is een veilige haven van waaruit we actief werken aan samenwerking en uitwisseling met anderen.

Met T'ANtWOORD komen we in Turnhout en omgeving op voor sociale grondrechten en strijden we tegen sociale uitsluiting. T'ANtWOORD is een plaats waar mensen samen nadenken over gemeenschappelijk ervaren problemen. Door samen te werken met partners op lokaal en bovenlokaal niveau bestrijden we sociale onrechtvaardigheid. T'ANtWOORD wil concrete veranderingen realiseren en actie voeren waar het nodig is. We willen diensten stimuleren om drempels te verlagen en de juiste zorg te bieden om sociale uitsluiting te vermijden. T'ANtWOORD vraagt ook om meer begrip en solidariteit voor mensen die leven in armoede en uitsluiting. De ervaringen van mensen in armoede vormen daarbij het vertrekpunt en de toetssteen. De samenwerking met mensen en organisaties die solidair zijn, moet versterkend werken. Dat willen we in onze acties naar burgers, diensten en beslissers duidelijk maken. We kiezen daarbij bewust voor zaken die onze bezoekers en vrijwilligers bekommeren en werken deze ook met hen grondig uit. Per werkjaar selecteren we enkele grondrechten die we uitdiepen, uitwerken.

  • maatschappelijke dienstverlening
  • wonen
  • werk
  • gezondheid
  • cultuur/vrije tijd
  • onderwijs

T'ANtWOORD vzw - Otterstraat 114 - 2300 Turnhout - Tel. 014/43 65 16 - E-mail: