Iedereen is welkom!


T'ANtWOORD is een erkende vereniging tegen armoede en sociale uitsluiting. De vereniging ontvangt subsidies vanuit het Vlaams Departement Welzijn en stad Turnhout. Onze overkoepelende organisatie is het Vlaams Netwerk tegen Armoede.

Onze vereniging werkt actief aan de 6 criteria die de kerntaken van de werking uitmaken:

 • mensen die leven in en nabij armoede verenigen
 • mensen in armoede het woord geven
 • werken aan maatschappelijke emancipatie
 • werken aan maatschappelijke structuren
 • dialoog en vorming (met de samenleving en het beleid)
 • mensen in en nabij armoede blijven zoeken


Mensen die leven in en nabij armoede ervaren meestal een gemis aan sociale grondrechten als het gaat over hun gezondheid, relaties, inkomen, woonsituatie, werk, vrije tijd en cultuur, onderwijs en vorming, toegang tot de maatschappelijke dienstverlening. Het ene probleem brengt vaak het andere mee. Het gaat dus over meer dan een beperkt inkomen. Soms weten mensen niet waar ze terecht kunnen, missen ze informatie, durven ze geen hulp zoeken of missen ze de nodige sociale contacten om er te geraken. Samen met mensen in armoede, vrijwilligers en sympathisanten pleiten we tegen armoede en sociale uitsluiting. Dit doen we door structureel te werken aan armoede en door in dialoog te gaan met de samenleving en het beleid.

Waarvoor kunnen mensen bij ons terecht?

 • om anderen te ontmoeten
 • voor een luisterend oor, advies en een gerichte doorverwijzing
 • om lekker, gezond en goedkoop te eten in ons buurtrestaurant 'tHERT
 • voor materiële ondersteuning: gratis gebruik douches, gebruik van wasmachine, gebruik van laptops en internet ...
 • om deel te nemen aan activiteiten: uitstappen, spelnamiddagen, workshops, cursussen, voorstellingen, ...
 • om deel te nemen aan onze overlegmomenten en thematische werkgroepen zoals gezondheid, inkomen, onderwijs, wonen, werk, vrije tijd, ...
 • om daguitstappen, vakanties en cultuur- en vrijetijdsactiviteiten te boeken via onze Rap op Stapkantoren.


Het werk van T'ANtWOORD wordt grotendeels gerealiseerd door vrijwilligers. De permanentie in de ontmoetingsruimte, het koken van de maaltijden, het schrijven van de nieuwsbrief, het organiseren van activiteiten, het onderhoud van de tuin, de bediening van de toog, het bemannen van onze Rap op Stapkantoren... Onze vrijwilligers zijn mensen die nood hebben aan een zinvolle dagbesteding, een oefenruimte om de nodige attitudes en sociale vaardigheden aan te leren, professionele activering, mensen die zich vrijwillig en zinvol willen inzetten voor een maatschappelijk doel, ... Iedereen kan bij ons komen vrijwilligen.

Onze bezoekers zijn kwetsbare gezinnen met kinderen, mensen met een verhoogde tegemoetkoming, (nieuwe) anderstaligen, geïsoleerde alleenstaande mensen, alleenstaanden met kinderen, werkenden met een beperkt inkomen, daklozen, ouderen met een beperkt pensioen, ...

Via onze thematische werkgroepen, samengesteld uit mensen die leven in armoede en onder begeleiding van een opbouwwerker, werken we aan sociale grondrechten en strijden we tegen sociale uitsluiting. De ervaringen van mensen in armoede vormen daarbij het vertrekpunt. Samen met de leden van de werkgroep gaan we actief het gesprek aan met partners op lokaal en bovenlokaal niveau. T'ANtWOORD wil concrete veranderingen realiseren en acties voeren waar het nodig is. We willen diensten stimuleren om de ervaren drempels te verlagen en de juiste zorg te bieden om sociale uitsluiting te vermijden.

Welkom in buurtrestaurant 'tHERT!


4 dagen per week biedt het buurtrestaurant goedkope en gezonde maaltijden aan, met liefde bereid door een ijverige vrijwilligersploeg!

Hoe werkt het?
Je neemt een plateau, passeert langs de toog, laat het eten opscheppen dat je wil en je betaalt direct aan de kassa. Simpel toch? Er is steeds soep, brood, beleg, een hoofdgerecht en een dessert. Op deze manier kan je zelf je menu samenstellen. Heb je bijvoorbeeld zin in soep met brood? Dat kan. Toch nog zin in een dessert? Dan ga je gewoon opnieuw naar de toog, neemt een dessert en betaalt dit,…Of wil je enkel een hoofdgerecht eten? Ook geen probleem. Met dit systeem kan je je eigen menu zelf samenstellen.

Maar wat schaft de pot?
Aangezien ‘tHERT met voedseloverschotten van winkels werkt, bepalen de ingrediënten die binnenkomen wat er wordt klaargemaakt. We maken ‘s morgens op facebook het menu bekend. Word dus snel bevriend met T'ANtWOORD via facebook en ontvang ’s morgens een melding! Eet je vegetarisch of halal? Laat het ons weten. De kok voorziet een alternatief. Goed om te weten: de soep is altijd halal en vegetarisch!

Wat kost het?
We maken een onderscheid tussen mensen met recht op een kansentarief en mensen zonder kansentarief.

 • met kansentarief: soep 0,5€, hoofdgerecht 2€, nagerecht 0,5€.
 • zonder kansentarief: soep 1€, hoofdgerecht 3€, nagerecht 1€.

Bovendien betalen kinderen jonger dan 12 jaar de helft van de prijs.

Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd. Hou daarom goed onze kalender in het oog. Iedereen is welkom!

Vaste activiteiten

 • Elke maandagavond is de Huurdersbond aanwezig in T'ANtWOORD. Heb je vragen over wonen en huren? Kom dan langs tussen 17u en 19u.
 • Elke dinsdagavond van 19u tot 22u kan je terecht in ons 'café zonder bier'. Die avond organiseren we ook telkens een spelletjesavond.
 • Elke week staat Tania klaar om je haar te wassen, knippen en drogen. Check onze kalender en maak tijdig een afspraak.
 • Elke donderdagvoormiddag van 9u tot 12u is het Peuterspeelpunt te gast in T'ANtWOORD.
 • Elke derde donderdagavond van de maand vindt er een bijeenkomst van 'Uilenspiegel' plaats. Dit is een praatgroep voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid.
 • Maandelijks organiseren we een activiteit op maat van kindjes tot 12 jaar en een crea-activiteit voor volwassenen. Hou onze kalender in het oog om te weten welke activiteit het zal zijn.
 • Maandelijks organiseren we op dinsdagavond een bezoekersvergadering. Iedereen is welkom en kan zijn inbreng delen met ons.
 • Maandelijks kan je in T'ANtWOORD terecht voor gratis advies van een gerechtsdeurwaarder. Wil je meer informatie over collectieve schuldenregeling, kan je hulp gebruiken bij het aanvragen/opstellen van een afbetalingsplan, ... Check onze kalender.


Heb je zin om aan te sluiten of heb je een nieuw idee voor een vrijetijdsbesteding? Laat het ons weten en samen bekijken we de mogelijkheden.

Uitstappen

Regelmatig gaan we samen op stap. Let op onze kalender!

Enkele uitstappen die we het afgelopen jaren maakten:

 • Wandeling op Winterwarm
 • Voorstellingen in de Warande en Het Gevolg
 • Schlagerfestival in Hasselt
 • ...

Zin om wat bij te leren?


Ook dan kan je terecht in T' ANtWOORD. De vormingen gaan over allerhande thema's o.a. over vrije tijd, goedkoop op vakantie gaan, verkiezingen, gezondheid, werken met de computer en allerlei apps, omgaan met een beperkt budget, energie, …

Controleer even onze agenda, facebook, website of bekijk onze nieuwsbrief voor nieuwe activiteiten en vormingen.

Je kan op de maandelijkse bezoekersvergadering je interesse voor bepaalde cursussen of vormingen kenbaar maken.

Steun en advies


Mensen in T’ANtWOORD maken graag tijd om te luisteren naar ieders verhaal, zonder hierover een oordeel te vellen. Op individuele vragen zoeken we samen een oplossing of een gerichte doorverwijzing.


Materiële ondersteuning


Tijdens de openingsuren kan je gratis komen douchen. Wil je ook de was doen? Dat kan tegen betaling van een kleine bijdrage (wassen €2, drogen €1). In de ontmoetingsruimte staan ook twee laptops met internet ter beschikking. Heb je hier hulp bij nodig? Gewoon vragen!

Werken aan grondrechten


Mensen in armoede ervaren meestal een gemis aan sociale grondrechten als het gaat over hun gezondheid, relaties, inkomen, woonsituatie, werk, vrije tijd en cultuur, onderwijs en vorming, toegang tot de maatschappelijke dienstverlening. Vaak weten mensen niet waar ze terecht kunnen voor hulp en ondersteuning of ze vallen uit de boot van de hulpverlening. Deze problemen willen we aanpakken door ervaringen, knelpunten en drempels in kaart te brengen en hierover in dialoog te gaan met de juiste diensten of het beleid. Momenteel focussen we ons op het recht op onderwijs waarrond we regelmatig samenkomen met de werkgroep:

 • Recht op onderwijs: Opbouwwerker Famke gaat samen met ouders in een armoedesituatie op zoek naar de drempels en knelpunten in het onderwijs. Welke brief van de school kwetst je? Hoe ervaren ouders in armoede smartschool? Wat doet het als je niet mee op bosklasse kan gaan? Zijn de rekeningen duidelijk?.. Veel van deze vragen worden in de werkgroep besproken. Nadien wordt er met betrokken leerkrachten en scholen gepraat over deze situaties en zoeken we samen naar oplossingen. Meer info of geïnteresseerd om deel te nemen? Neem gerust contact op via

Maandelijks organiseren we een bezoekersvergadering waar alle bezoekers hun bekommernissen, vragen en voorstellen op tafel kunnen leggen.

Maandelijks vindt er een redactievergadering plaats voor onze nieuwsbrief. Samen met de betrokken vrijwilligers evalueren we het voorbije nummer, spreken af waarover we gaan schrijven en wie wat wil doen. Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen of eerdere edities lezen? Dat kan hier.

Tweemaandelijks vergaderen we met de vrijwilligers van de keuken en de ontmoetingsruimte. Onze vrijwilligers kunnen er terecht met allerhande vragen, bezorgdheden, opmerkingen over de uitoefening van hun taak. Hier worden ook de permanentielijsten opgesteld en werkafspraken gemaakt. We bieden ook nascholing. Bijvoorbeeld over hygiëne in de keuken, werken met de kassa, onthaal van nieuwe bezoekers, ...

Driemaandelijks hebben we SPAAK vergadering (Samen PAraat tegen Armoede in de Kempen) met de collega's in Mol (Ons Huis), Geel (Al-arm) en Herentals (De Fakkel). Tijdens deze overlegmomenten bespreken we de ervaren problematieken in de Kempen.

naar topnavigatie

T'ANtWOORD vzw - Otterstraat 114 - 2300 Turnhout - Tel. 014/43 65 16 - GSM 0468 000 272 - E-mail: